De vaststellingsovereenkomst

Stel: u bent in dienst van uw werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdens een gesprek geeft uw werkgever aan dat hij ontevreden is over uw functioneren. Uw ...
Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Indien een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, kunnen zij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Een vaststellingsovereenkomst wordt ...