Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Indien een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, kunnen zij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Een vaststellingsovereenkomst wordt ...