Loon, wanneer heb je er recht op?

in Loon
Op het moment dat je werk verricht voor een werkgever heb je in principe recht op loon. Dit kan in de vorm van geld zijn of in de vorm van natura, zoals het mogen gebruiken van een woning. Op het moment dat je niet werkt, hoeft je werkgever je ook niet uit te betalen, tenzij (1) je ziek bent, zwanger bent of pas bevallen bent of (2) je niet kan werken door een omstandigheid die voor rekening van je werkgever komt. Op het moment dat je te laat op je werk komt door weersomstandigheden of ...