Concurrentiebeding in tijdelijke contracten: vooralsnog écht uitzondering op de regel.

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten: voora

Concurrentiebedingen in tijdelijke contracten Per 1 januari 2015 is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet meer mag worden opgenomen. De uitzondering hierop is dat zo’n beding wel mag worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst indien er sprake is van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. Deze belangen moeten door de werkgever goed en schriftelijk worden gemotiveerd. Indien een motivering ontbreekt of onvoldoende is, dan kan ...