De vaststellingsovereenkomst

Stel: u bent in dienst van uw werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdens een gesprek geeft uw werkgever aan dat hij ontevreden is over uw functioneren. Uw werkgever wil graag in goed overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen en doet daarom een voorstel tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Maar wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Wat kunt u doen als u spijt heeft van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst? Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een werkgever en een werknemer kunnen een vaststellingsovereenkomst sluiten als zij beide instemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst of een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. In de vaststellingsovereenkomst leggen partijen afspraken vast over de voorwaarden waaronder zij de arbeidsovereenkomst beëindigen. Te denken valt onder andere aan afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen, een ontslagvergoeding, het verval van het concurrentiebeding, de reden van de beëindiging en de eventuele vrijstelling van werkzaamheden. In beginsel zijn partijen vrij om te bepalen wat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst is.

Wat zijn de gevolgen van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Als u overweegt om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechtspositie. Het ondertekenen van de overeenkomst heeft namelijk grote gevolgen. Door het eindigen van de arbeidsovereenkomst heeft u niet langer recht op loon. Een belangrijk onderwerp waar u rekening mee moet houden, is het recht op een WW-uitkering. Het UWV toetst bij een WW-aanvraag of u verwijtbaar werkloos bent geworden. Hiervoor is de formulering van de vaststellingsovereenkomst bepalend.

Wat kunt u doen als u spijt heeft van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst?

Op 1 juli 2015 is een wettelijke bedenktermijn ingevoerd voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Deze bedenktermijn houdt in dat u binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst deze kunt ontbinden. Dit betekent dat partijen niet langer gebonden zijn aan de vaststellingsovereenkomst. U kunt zich maar één keer in een periode van zes maanden op het bedenkrecht beroepen.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Doordat partijen vrij zijn om afspraken te maken over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, is het aan te raden om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan u adviseren over de inhoud van uw vaststellingsovereenkomst en ervoor zorgen dat u uw aanspraak op een WW-uitkering niet verliest. Ook kan een advocaat uw belangen behartigen tijdens de onderhandelingen met uw werkgever. Vaak worden de kosten voor de inschakeling van een advocaat vergoed door de werkgever.