Ontbindingsuitspraak: geen andere vergoeding mogelijk dan transitievergoeding en/of billijke vergoeding

Ontbindingsuitspraak 22 juli 2015 (2): geen andere vergoeding mogelijk dan transitievergoeding en/of billijke vergoeding

Niet altijd een uitgebreide dossierbespreking nodig

In de bespreking van de vorige uitspraak van 22 juli 2015 werd uitgelegd dat het in geval van disfunctioneren voornamelijk van belang is dat het disfunctioneren kan worden aangetoond middels een behoorlijk dossier. In de onderhavige zaak waren partijen het er echter over eens dat er sprake was van disfunctioneren. De kantonrechter te Leeuwarden heeft daarom een uitgebreide dossierbespreking achterwege gelaten. Hij is uitgegaan van hetgeen partijen hebben verklaard over het disfunctioneren en heeft aan de hand daarvan de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Geen andere vergoeding mogelijk

Belangrijk aan deze uitspraak is dat de kantonrechter expliciet opmerkt dat hij op grond van de wet alleen een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding mag toekennen. Andere vergoedingen dan deze twee mag hij aldus niet toekennen. Het verzoek van de werkgever in deze zaak om de werknemer een vergoeding toe te kennen ter compensatie van de ontbinding werd daarom door de kantonrechter afgewezen.

De rechter vult de ‘ontslagsmaak’ in

Daarnaast is opvallend aan deze uitspraak dat de werkgever niet met zoveel woorden heeft gezegd welke ‘smaak’ ontslaggrond hij kiest. De kantonrechter moet uit de feiten die de werkgever hem heeft gegeven kunnen begrijpen dat het om een bepaalde ontslaggrond gaat. De werkgever hoeft het niet met zoveel woorden te benoemen, als het voor de kantonrechter maar duidelijk is om welke ‘smaak’ het gaat. De rechter zal dan zelf invullen om welke ontslaggrond het gaat.