Wanneer moet je loon betaald worden?

Een maandloon moet uiterlijk één maand na afloop van de periode die wordt uitbetaald betaald worden. Stel dat je in januari hebt gewerkt: je werkgever moet dan uiterlijk eind februari je loon over deze periode betalen. Wanneer je werkgever je loon niet op tijd betaalt, heb je recht op wettelijke verhoging en op wettelijke rente.

De wettelijke verhoging is een boete die een werkgever moet betalen over het brutoloon van een werknemer wanneer hij te laat is met uitbetalen. Ook moet er wettelijke verhoging betaald worden over te laat betaalde provisiekosten, vakantietoeslagen en niet opgenomen vakantiedagen. De boete kan oplopen tot 50%, maar hangt af van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met betalen.

De boete bedraagt tijdens de eerste drie vertragingsdagen 0%, tijdens de vierde tot en met de achtste dag 5% en vanaf de negende dag is deze 1%.

Wanneer er in je arbeidsovereenkomst geen betalingstermijn is afgesproken, geldt dat je werkgever je pas uiterlijk één maand na verloop van de uit te betalen periode hoeft te betalen, zoals eerder vermeld. Als je werkgever echter te laat is met betalen en de wettelijke verhoging niet wil betalen, kan je naar een kantonrechter om je werkgever hiertoe te laten veroordelen. De rechter is in staat om de wettelijke verhoging te beperken, dus het kan zijn dat waar je als werknemer recht hebt op 50% wettelijke verhoging, de rechter oordeelt dat de werkgever slechts 20% hoeft te betalen.

Bovenop de wettelijke verhoging komt de wettelijke rente. Wettelijke rente is een rente die je als schuldeiser van je schuldenaar kan eisen. Per 1 januari 2015 bedraagt deze wettelijke rente 2% in het geval van achterstallige loonbetalingen.