Mag je werkgever bedragen met je loon verrekenen?

Het is afhankelijk van het moment waarop de bedragen worden overgemaakt en de aard van de bedragen of je werkgever deze met je loon mag verrekenen. Je werkgever kan of tijdens de duur van je arbeidsovereenkomst of aan het einde van je arbeidsovereenkomst bij de eindafrekening bedragen met je loon verrekenen.

Wanneer je werkgever bedragen wil verrekenen tijdens je arbeidsovereenkomst, mag deze dat alleen doen wanneer het gaat om opeisbare bedragen die verband houden met:

  • Een schadevergoeding die je de werkgever verschuldigd bent. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je bedrijfseigendommen hebt beschadigd.
  • Een boete die je de werkgever schuldig bent. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een geheimhoudingsbeding schendt.
  • Een geldlening die je van de werkgever hebt ontvangen. Om dit te mogen verrekenen moet je werkgever wel over de nodige schriftelijke overeenkomsten beschikken.
  • Terughalen van teveel betaald loon.
  • De huurprijs van een object dat je van de werkgever hebt gehuurd. Om dit te mogen verrekenen moet je werkgever wel over een schriftelijke huurovereenkomst beschikken.

Hiernaast mag je werkgever niet dermate veel van je loon inhouden dat het uiteindelijke bedrag onder 90% van de bijstandsnorm komt. Dit minimum aan loon heet ook wel de beslagvrije voet. Iedere werknemer heeft recht op minstens dit bedrag.

Wanneer je werkgever bedragen wil verrekenen aan het einde van je arbeidsovereenkomst moet het om een opeisbare vordering gaan en mag het uiteindelijke loon wederom niet onder de beslagvrije voet vallen.

Studiekosten die je als werknemer maakt kunnen alleen verrekend worden met je loon wanneer (1) je werkgever een schriftelijk studiekostenbeding of studiekostenovereenkomst heeft en (2) de terugbetaling vermindert naarmate je langer bij de werkgever in dienst bent. Wanneer je door je werkgever wordt ontslagen, kan het zijn dat een rechter oordeelt dat het terugbetalen van bepaalde studiekosten onredelijk is.