Loon, wanneer heb je er recht op?

Loon

Op het moment dat je werk verricht voor een werkgever heb je in principe recht op loon. Dit kan in de vorm van geld zijn of in de vorm van natura, zoals het mogen gebruiken van een woning. Op het moment dat je niet werkt, hoeft je werkgever je ook niet uit te betalen, tenzij (1) je ziek bent, zwanger bent of pas bevallen bent of (2) je niet kan werken door een omstandigheid die voor rekening van je werkgever komt. Op het moment dat je te laat op je werk komt door weersomstandigheden of nalatigheid wordt je voor deze tijd normaal gesproken dan ook niet uitbetaald.

Wanneer je ziek wordt heb je gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van tenminste 70% van je loon. Vrouwelijke werknemers die zwanger zijn of pas bevallen kunnen gebruik maken van zwangerschaps– en bevallingsverlof.

Er bestaat de mogelijkheid dat je werkgever je niet in staat stelt om te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schorsing of non-actiefstelling, een tijdelijke bedrijfssluiting of vakantie. Wanneer dit het geval is moet je werkgever je loon gewoon doorbetalen. Wel is het verstandig om schriftelijk aan te geven dat je bereid bent om te werken.

Wanneer je gaat staken werk je niet en heb je dus geen recht op loon. Wanneer je gehinderd wordt om je werkzaamheden te verrichten door het staken van collega’s, ligt het aan de aard van de staking of je wel of niet betaald moet krijgen. Wanneer het een spontane staking is heb je recht op loon, maar wanneer het een georganiseerde staking is ten behoeve van alle werknemers heb je geen recht op loon.