Wat te doen als je ziek wordt tijdens je vakantie

Wat te doen als je ziek wordt tijdens je vakantie

Als je ziek wordt tijdens je vakantie telt dit als een ziektedag en niet als een vakantiedag. Wel moet je dit bij je werkgever melden en deze kan dan mogelijk van je vragen dat je bij een plaatselijke dokter langsgaat.

Let wel: het is mogelijk dat er in je arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat bovenwettelijke vakantiedagen waarop je ziek bent alsnog gelden als vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen kunnen bij ziekte niet als vakantiedagen gelden.