Op hoeveel vakantiedagen heb je recht?

Volgens de wet heb je per jaar recht op minimaal vier maal het aantal dagen dat je per week werkt. Als je vijf dagen per week werkt heb je dus minimaal recht op 5 x 4 = 20 vakantiedagen per jaar.

Bij flexibele arbeidscontracten wordt gekeken naar het gemiddelde aantal uur dat je per week werkt. Hier geldt dat je recht hebt op vier maal het aantal uren per week. Stel dat je twintig uur per week werkt, dan heb je per jaar recht op minimaal 20 x 4 = 80 uren vakantie.

Het kan zijn dat er in je arbeidsovereenkomst of CAO een regeling staat opgenomen die bepaalt dat je recht hebt op meer vakantiedagen. Alle dagen die boven het minimum vallen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Vakantiedagen bouw je over de loop van de maanden op. Als je per jaar recht hebt op vierentwintig vakantiedagen spaar je dus per maand twee vakantiedagen op. Sommige werkgevers hanteren een zogenaamd fictief saldo aan het begin van ieder jaar. Als je deze dagen al uit hebt gegeven in maart en je dienstverband eindigt per juli, dan zul je het aantal dagen dat je te weinig hebt opgespaard moeten terugbetalen.

Je hebt ook recht op opbouw van vakantiedagen:

  • Als je op non-actief staat, als je geschorst wordt of vrijgesteld van werk;
  • Tijdens ziekte;
  • Tijdens zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegzorgverlof;
  • Tijdens langdurig zorgverlof.