Mag je zelf kiezen wanneer je vakantie opneemt?

In principe geldt de regel dat de werknemer bepaalt wanneer deze vakantie opneemt. De werkgever dient de vakantie dusdanig in te plannen dat dit naar wens is van de werknemer. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Er kan een afwijkende vakantieregeling in je arbeidsovereenkomst of CAO staan, waarin bijvoorbeeld staat dat je vakantiedagen alleen met goedkeuring van je werkgever mag opnemen.
  • Je werkgever mag een schriftelijk verzoek om vakantie weigeren als er sprake is van een zwaarwegende reden, zoals een seizoenspiek of ziekte van collega’s. Als je werkgever niet binnen twee weken antwoordt of er sprake is van een dergelijke zwaarwichtige reden mag je er als werknemer van uitgaan dat je vakantieverzoek is goedgekeurd. Mocht je al een reis gepland hebben en tickets hebben besteld, dan kun je eventuele kosten op je werkgever verhalen als deze alsnog een zwaarwegende reden aanvoert.

Een werkgever kan je niet opleggen wanneer je vakantie moet nemen. Het kan wel zo zijn dat er in de arbeidsovereenkomst of CAO een regeling staat opgenomen die stelt dat er een verplichte vakantieperiode is, bijvoorbeeld tussen kerst en Oud en Nieuw.

Ook als je het einde van je arbeidsovereenkomst nadert, mag je werkgever je niet dwingen vakantiedagen op te nemen. Als je aan het eind dagen over hebt moeten deze in principe gewoon uitbetaald worden.