Wanneer ben je een freelancer of ZZP’er?

Iemand is een freelancer op het moment dat hij voor zichzelf werkt en zijn diensten aan anderen aanbiedt tegen een bepaald tarief. In principe is een freelancer een ondernemer. De term ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) wordt ook wel gebruikt om een freelancer aan te duiden.

Wanneer je overweegt om als freelancer aan het werk te gaan, dan zijn er ten opzichte van een normale werknemer zowel voor- als nadelen te noemen. Voordelen zijn dat je ‘eigen baas’ bent en dus zelf je uren bepaalt en de plaats waar je werkt. Ook kan je zelf bepalen welke projecten je aanneemt en je inkomsten kunnen aanzienlijk hoger uitvallen dan wanneer je in loondienst bent. Nadelen zijn de moeilijkheid in het vinden en behouden van werkzaamheden, het zelf moeten regelen van de administratie en de afwezigheid van een vangnet op het moment dat je ziek wordt.

Om als freelancer aan de slag te kunnen gaan moet je je eerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarna kun je bij de Belastingdienst een VAR-verklaring en indien nodig een BTW-nummer aanvragen.