Wanneer moet je loon betaald worden?

in Loon
Een maandloon moet uiterlijk één maand na afloop van de periode die wordt uitbetaald betaald worden. Stel dat je in januari hebt gewerkt: je werkgever moet dan uiterlijk eind februari je loon ...

Wat is het minimumloon?

In Nederland geldt een bruto minimumloon voor iedereen die jonger is dan 65 jaar. Dit geldt voor alle soorten werknemers, dus niet alleen voor degenen met een reguliere arbeidsovereenkomst, maar ...

Loon, wanneer heb je er recht op?

in Loon
Op het moment dat je werk verricht voor een werkgever heb je in principe recht op loon. Dit kan in de vorm van geld zijn of in de vorm van natura, zoals het mogen gebruiken van een woning. Op het moment dat je niet werkt, hoeft je werkgever je ook niet uit te betalen, tenzij (1) je ziek bent, zwanger bent of pas bevallen bent of (2) je niet kan werken door een omstandigheid die voor rekening van je werkgever komt. Op het moment dat je te laat op je werk komt door weersomstandigheden of ...