Ontslagroutes: UWV of de kantonrechter?

Ontslagroutes: UWV of de kantonrechter?

De werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer eenzijdig wil beëindigen, zal zich in beginsel tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. Indien de werkgever over wil gaan tot de ...

De vaststellingsovereenkomst

Stel: u bent in dienst van uw werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdens een gesprek geeft uw werkgever aan dat hij ontevreden is over uw functioneren. Uw ...
Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Indien een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, kunnen zij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Een vaststellingsovereenkomst wordt ...

Het pensioenontslag

De opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is door de Wet Werk en Zekerheid aangepast. Sinds 1 juli 2015 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst ...